Nyheter

En økonomisk titt på fjoråret

Real Madrid gjør det godt både på banen og utenfor. Vi ser litt nærmere på tallene

De finansielle tallene for 22/23-sesongen er offentliggjort og ting ser også bra ut her. I tillegg til god sportslig suksess de siste årene, samt flere større overganger, opprettholder klubben sunn drift. Med tanke på at nye Santiago Bernabeu også er klar, og vil leies ut til diverse arrangementer allerede neste år, vil de fremtidige tallene se enda bedre ut. Her får du et dypdykk i de viktigste tallene.

Omsetningen for året 22/23 ender på 843 millioner Euro. Dette er omsetning eksludert spilleroverganger. Dette er dermed pengene klubben drar inn på alt fra billett og draktsalg, sponsorer og inntekter fra både UEFA og det spanske fotballforbundet. I følge rapporten er omsetningen høyere enn 18/19-sesongen, 757 millioner, som betyr at Real Madrid offisielt er friskmeldt fra pandemien.

Klubbens EBITDA, som sier noe om virksomhetens driftsresultat før skatt, avskrivininger og nedbetalinger, er på 157,6 millioner Euro. Denne ratioen brukes ofte for «investeringstunge» selskaper, som en fotballklubb, og viser det økonomiske resultatet utenom disse kostnadene. Tchoumeni, som ble kjøpt inn i fjor sommer, er mest sannsynlig ikke kjøpt «cash» og klubben nedbetaler kostnaden over en periode. EBITDA eksluderer denne kostnaden. Profitten endte på 11,8 millioner Euro i pluss, ned fra 12,9 i fjor.

Real Madrids equity, eller egenkapital, er på 558,3 millioner EUR. Equity er klubbens egenkapital og gjeld plusset sammen. Klubbens kontantbeholdning er på 128,2 millioner EUR, som inngår i egenkapitalen, og lån på 46,7 millioner EUR. Real Madrids kontantbeholdning var på 401,5 millioner EUR i 21/22, så her har nok mye penger godt til både ny stadion og spillerkjøp. Fordelen er at gjelden er ned fra 263 millioner EUR til 46,7 millioner EUR. Egenkapital består også av alle non-cash eiendeler av verdi, som stadion, treningsanlegg og diverse andre eiendeler. Spillere kan også i mange tilfeller regnes inn som en eiendel.

Stadionprosjekter har også fått en egen post. Akkumulert har klubben investert 892,7 millioner EUR i prosjektet og lånt opptil 800 millioner EUR. Lånet skal betales over flere år og kan i regnskapet deles opp i de ulike årene. Det at klubben ender i pluss, noe de også gjorde i fjor, viser at klubben har stålkontroll på økonomien. Debt/equity ratioen er på 0. Dette betyr i korte trekk at klubben har eiendeler som er likestilt med all gjeld, som igjen betyr at klubben skal kunne betale ut all gjeld dersom all «equity» selges. Dette er også positivt om Real Madrid må låne penger til andre prosjekter fremover, da det er liten risiko for utlåner.

Skal vi sammenligne med Barcelona, som ennå ikke har frigitt 22/23-tallene, ligger Real Madrid milevis foran. Barcelona har lån som overstiger egenkapitalen med ca 353 millioner EUR. Dette gir en debt/equity ratio på godt under minustallet. I regnskapet ender de på 98 millioner Euro i pluss, for akkurat det aktuelle året, men tallet er noe misvisende og kommer helt ann på hvordan gjeldsstrukturen er satt opp. Barcelona har også solgt store andeler av tv-rettighetene sine til andre aktører. I tillegg har Spotify betalt godt for å overta stadionnavnet. Dette har slått godt ut på driftsresultatet. Det aller viktigste for store organisasjoner som Real Madrid og Barcelona er forholdet mellom gjeld og egenkapital, samt muligheten til å gjøre investeringer fremover. Barcelona skal selv i gang med sitt eget stadionprosjekt, så gjeldsposten vil nok bare vokse fremover.

Perez og resten av lederskapet i klubben sørger i hvert fall for at skuta styres greit. Da er det bare opp til spillerne å sørge for det samme på banen.

Legg inn en kommentar