Harald Natviks spesialer

En myte begraves

Et dykk i arkivet: Det er på tide å begrave myten om hvordan Real Madrid har opparbeidet seg sin formue en gang for alltid. Historien om Ciudad Deportiva.

Ettersom nok en del av våre medlemmer og folk generelt ikke har lest denne artikkelen, trekker vi den opp fra arkivet nå. Den ble skrevet den 3.desember 2006 som et resultat av at misforståelsene rundt Real Madrid og salget av det gamle treningssenteret endelig kunne begraves. På nytt etter El Clásico kommer den samme myten opp fra enkelte personer, og kanskje de oppdager denne artikkelen og historien på nytt kan motarbeides med fakta

Et forskrekkende stort antall personer innenfor fotballen og i media har nå i flere år fortalt om hvordan Real Madrid er sentralmakten i Spania sin klubb og hvordan man ble gitt store pengesummer for å slette sin gjeld for noen år tilbake. Disse teoriene er det mange om og myten flyter videre.

Selv om flere utvalg har sett på handelen som gjorde at man kunne slette sin gjeld og konkludert med at alt var korrekt, så har dette ikke fått like stor spalteplass i media som eventuelle spekulasjoner heller får.

Det er på tide å gravlegge denne myten en gang for alltid og øke kunnskapsnivået hos enkelte personer.

Real Madrid sin gjeld

Real Madrid hadde en betydelig gjeld på slutten av 1990 – tallet og man hadde store økonomiske problemer grunnet daværende president Sanz sitt økonomiske vannstyre i ledelsen. På et tidspunkt gikk hele 70% av inntenktene til betaling av renter på lån og til lønn til spillerene. Man var kommet inn i en ond sirkel i Madrid og enkelte personer som Beckenbauer i Munchen etterlyste en reaksjon fra UEFA og ville at organisasjonen skulle nekte Real Madrid spill i Europa grunnet deres gjeld. Selv om Real Madrid hadde en betydelig gjeld, så hadde man store verdier i eiendommer i Madrid, noe som gjorde at det ikke var noe problem å få lån i diverse banker. Inngangen inn i et nytt årtusen skulle bety en ny periode for Real Madrid og mannen som fikk klubben opp på et nytt nivå, het Florentino Perez.

Florentino Perez og salget av klubbens eiendom

Florentino Perez vant som kjent presidentvalget i Madrid sommeren 2000 ved å personlig betale ut utkjøpsklausulen til Luis Figo som en gave til Real Madrid og alle klubbens medlemmer – tilsynelatende først gang noe slikt hadde skjedd siden klubben ble dannet i 1902. Det må her også nevnes at en artikkel i Marca senere hevdet at denne summen ikke ble dekket av Pérez, men av klubben. Selv om dette var en viktig overgang for Real Madrid, så var det enda viktigere hva Perez gjorde videre. Perez begynte straks med arbeidet rundt hvordan man skulle bli gjeldsfri i Real Madrid.

Florento Perez var en meget dyktig forretningsmann og klarte gjennom sine erfaringer å få til en avtale om et salg av Real Madrid sin store eiendom midt i Spanias hovedstad.

Ciudad Deportiva lå langs Castellan i et finansområde i Madrid hvor det var behov for økt kapasitet for kontor lokaler. Selve området som Madrid eide var ikke regulert for utbygging av kommersiell art (ikke lov å bygge kontorbygg, foretningslokaler, butikker, osv.) Derfor hadde det tidligere vært svært lite å hente for Real Madrid ved et salg, ettersom ingen aktører var villig til å betale mye penger for et område de ikke kunne benytte til foretningsmessig drift. Real Madrid hadde også flere ganger blitt tilbudt å selge området, men var ikke interessert i et salg med mindre området ble omregulert.

I 2000 ble dette området omregulert av kommunen, noe som igjen åpnet for et salg av eiendommen til Real Madrid. Gjennom en avtale med kommunen solgte klubben og Madrid kommune eiendommene gjennom offentlige annbudskonkurranser, til 4 selskaper; Repsol YPF, MAM (Murtua Automovilistica de Madrid), Sacyr Vallehermoso og OHL. Disse fire selskapene er nå i sluttfasen med å bygge sine respektive hovedkontor i Madrids mest sentrale finansområde, mens Real Madrid på sin side gjennom sin reduserte andel tjente i underkant av €500 millioner.

Finansområdet i den nordlige delen av Madrid langs Castellana kan i norsk målestokk sammenlignes med Aker Brygge området i Oslo, eller mer internasjonalt med London’s City, og det er derfor en naturlig forklaring bak den høye prisen som ble betalt. At klubben ikke ville selge området før det ble omregulert er også i aller høyeste grad forståelig ettersom klubbes eiendom var utelukkende omkranset av områder klarert for kommersielt bruk. All fornuft tilsa derfor at også dette området måtte omreguleres med tiden noe som naturlig nok ville øke prisen på området.

Gjennom denne avtalen sikret Florentino Perez klubben flere milliarder, noe som igjen gjorde at man kunne slette gjelden, investere i nye spillere, kjøpe tilbake kommersielle rettigheter, bygge Ciudad Real Madrid osv.

Nettopp denne handelen er punktet som en del ikke har nok kunnskap om og det har oppstått mange misforståelser.

Enkelte personer innenfor media og i fotballverden har stilt seg kritiske til denne handelen og hevdet at Real Madrid fikk for mye penger for sin eiendom og at det var snakk om særbehandling.

Som et resultat av dette startet EU en egen uavhengig kommisjon som skulle se på salget for å vurdere om man hadde brutt regelverket. Denne kommisjonen konkluderte at salget var gått korrekt for seg og at eiendomsprisen var korrekt ut i fra verdien i markedet.

«I can confirm that the Commission has closed the case after concluding there was no transfer of state resources to the Spanish club,»

Dette var konklusjonen av EU sin rapport i 2004.

Man skulle jo tro at alle misforståelsene sluttet med dette, men dessverre fikk denne konklusjonen lite spalteplass i media og veldig mange fikk aldri disse opplysningene.

Videre ble avtalen godkjent av praktisk talt alle politiske og sosiale krefter: De politiske partier PP, IU, UGT og CC.OO, virksomhetsorganisasjonen og Foreningen for sammenslutningen av naboer. Aldri før hadde en handel av denne størrelse gått gjennom med så stor politisk og sosial forståelse og hjelp.

I tilegg fikk Madrid kommune blant annet et 12 hektar grønt område. Real Madrid fikk som konsekvens av denne avtalen om sin jord på Paseo de la Castellana mindre byggetillatelse en det som var beskrevet vedrørende området.

Konklusjon

Real Madrid måtte i April 2005 gå ut med en offisiell pressemelding for å avvise alle spekulasjonene rundt denne handelen fra media sin side, og vi får håpe at man ikke vil trenge å gjøre noe lignende igjen. Forhåpentligvis kan media og enkelte personer en gang for alltid opparbeide seg opplysningene om denne saken i stedet for å spinne videre på myten om at Real Madrid har blitt gitt store pengesummer under Perez sitt styre for å slette gjelden.

Real Madrid solgte sin store eiendom i Madrid og man kunne dermed også få en videre økonomisk og sportslig utvikling. Denne avtalen var en avtale som gavnet både klubben og Madrid kommune og verdien som lå i eiendommen var like stor som summen skulle tilsi, noe en uavhengig kommisjon fra EU også konkluderte med.

Bildet er tatt av Marco Caccialupi i november ifjor og viser de fire tårnene som dominerer bybildet nord i Madrid.

Her stod en gang den gamle eiendommen til Real Madrid.

Legg inn en kommentar